Ochrona Przed Powodzią

Od 2014 do końca 2015 roku Testa Communications promuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Projekt realizowany jest przy udziale środków UE na rzecz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Partnerami przy realizacji projektu są m.in.: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także firmy Grontmij, DHI i Arcadis.

Testa Communications odpowiedzialna jest za przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej, modernizację strony internetowej www.powodz.gov.pl, produkcję filmu reklamowego oraz działania z zakresu media relations. Zespół eventowy agencji Testa Communications zorganizował również osiem konferencji oraz ogólnopolskie Forum Wodne.

Zobacz, jak świętowaliśmy Światowy Dzień Wody!

⇒ Przeprowadź z nami społeczną kampanię PR!
⇒ Zrealizuj skuteczną kampanię informacyjno-promocyjną!
⇒ Zmodernizuj z nami stronę internetową!

Napisz do nas!

Odpowiemy na każde pytanie!    Pobierz brief