Polska Wschodnia

W 2012 r. Testa Communications wygrała przetarg na promocję Polski Wschodniej organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych przy wsparciu środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany był w latach 2012-2014 r. Kampania prowadzona była zarówno w Polsce jak i za granicą (Niemcy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny, USA, Francja, Korea Południowa, Wielka Brytania). Agencja odpowiadała za działania media relations, organizację wizyt studyjnych, promocję podczas międzynarodowych targów, organizację eventów, kampanię reklamową w internecie oraz na outdoorze, a także za prowadzenie i promocję (m.in. SEM, SEO) dedykowanej strony internetowej.

Program promocji Polski Wschodniej przyniósł wiele wymiernych efektów. Został bardzo dobrze odebrany przez środowisko polskich i zagranicznych przedsiębiorców, ale przede wszystkim przyczynił się do zainteresowania inwestorów zagranicznych województwami z Polski wschodniej.
 
Więcej na temat kampanii.
 
⇒ Przeprowadź z nami międzynarodową kampanię PR!
⇒ Zrealizuj wyjazdy studyjne dla inwestorów!
⇒ Wypromuj efektywnie swoją stronę internetową!

Napisz do nas!

Odpowiemy na każde pytanie!    Pobierz brief