Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Od 2014 do końca 2015 roku Testa Communications promuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Projekt realizowany jest przy udziale środków UE na rzecz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Partnerami przy realizacji projektu są m.in.: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także firmy Grontmij, DHI i Arcadis.

Testa Communications odpowiedzialna jest za przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej, modernizację strony internetowej www.powodz.gov.pl, produkcję filmu reklamowego oraz działania z zakresu media relations. Zespół eventowy agencji Testa Communications zorganizował również osiem konferencji oraz ogólnopolskie Forum Wodne.

Zobacz, jak świętowaliśmy Światowy Dzień Wody!

⇒Zrealizuj z nami projekt ze środków unijnych!
⇒Przeprowadź z naszą pomocą konsultacje społeczne!

Napisz do nas!

Odpowiemy na każde pytanie!    Pobierz brief