Inwestorzy ze Wschodu na AIM w Dubaju

Polska delegacja składająca się z firm oraz przedstawicieli władz samorządowych z Makroregionu Polski Wschodniej wzięła udział w Annual Investment Meeting (AIM) w Dubaju. Podczas forum inwestycyjnego jego uczestnicy mieli okazję do prezentacji potencjału swoich firm i regionów oraz do rozmów bezpośrednich z potencjalnymi inwestorami z ZEA.

Podczas Annual Investment Meeting, na zlecenie PAIiIZ S.A., w ramach realizacji Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, agencja Testa Communications odpowiadała za kompleksową organizację spotkania prasowego oraz działania media relations.

Napisz do nas!

Odpowiemy na każde pytanie!    Pobierz brief