III Forum Polski Wschodniej

Europejski kryzys, polskie szanse. Czas na nowe kierunki, nowe pomysły – czas na Polskę Wschodnią” – to temat przewodni Forum zorganizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych w dniach 10 i 11 czerwca br. w Kielcach.

To już trzecia edycja imprezy, która w tym roku zgromadziła w Kielcach ponad 260 gości, w tym wiele znakomitych osobistości z Polski i z zagranicy: przedstawicieli przedsiębiorców, władz regionalnych, biznesmenów zainteresowanych współpracą gospodarczą z Polską Wschodnią oraz znamienitych ekspertów ekonomicznych.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonali Bożena Czaja – członek Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, gospodarz Forum, Adam Jarubas – marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojciech Lubawski – prezydent Kielc.

Celem Forum jest tworzenie pozytywnego klimatu gospodarczego Polski Wschodniej poprzez odwołanie się do specyfiki i atutów makroregionu, dlatego też podczas dwóch sesji plenarnych poruszona została tematyka związana z priorytetami i szansami rozwojowymi Polski Wschodniej w kontekście aktualnej, światowej sytuacji gospodarczej. Przedmiotem dyskusji był też nowy budżet unijny na lata 2014-2020 oraz jego podział i dostępność dla przyszłych beneficjentów.
Podczas Forum „Polska Wschodnia” została nagrodzona za aktywne wspieranie współpracy polsko-arabskiej. Na ręce Pani Bożeny Czaji – członka Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. została przekazana pamiątkowa statuetka w podziękowaniu za dotychczasową, bliską współpracę a wręczył ją Pan Hamdan Mohamed Al Murshidi – Prezydent Arab Business Club. Przekazując nagrodę Pan Prezydent podziękował za poczyniony wkład oraz wyraził chęć aktywnego uczestnictwa w zacieśnieniu współpracy, w tym w zakresie przyciągania inwestycji arabskich do Polski i Polski Wschodniej.

W Forum wzięli udział dziennikarze zagraniczni z Chin, Egiptu i Arabii Saudyjskiej. Konferencji towarzyszył cykl warsztatów adresowanych do przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów.

Patroni medialni: TVP Kielce, Polsat Biznes, Radio Kielce, Echo Dnia Gazeta Codziennia.

III Forum Polski Wschodniej „Eastern Poland Business Forum” zorganizowane zostało w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, realizowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PAIiIZ)

Napisz do nas!

Odpowiemy na każde pytanie!    Pobierz brief