II Międzynarodowe Forum Górskie, Bukowina Tatrzańska 2011

W dniach 7-8 października 2011 w Hotelu Bukovina**** w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się już druga edycja Międzynarodowego Forum Górskiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów, biznesu, a także specjaliści zajmujący się marketingiem, turystyką, tematyką gospodarczą i zarządzaniem. Uczestnicy debatowali na temat kierunków rozwoju oraz współpracy terenów górskich, a także sposobu ich promocji. Duże zainteresowanie wzbudził panel poświęcony produktom regionalnym, ich rejestracji oraz przełożeniu marketingowemu na sukces całego regionu. Pomysł organizacji Forum zrodził się z potrzeby wymiany informacji i doświadczeń dotyczących zarządzania, promocji oraz rozwoju gospodarczego regionów górskich, zarówno w skali kraju, jak również Europy.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, patronat objęła Polska Prezydencja w Radzie UE.

Testa Communications zajęła się obsługą medialną wydarzenia oraz działaniami media relations.

Napisz do nas!

Odpowiemy na każde pytanie!    Pobierz brief