12
czer

VI Krajowe Forum Wodne 2015

W dniach 9-10 czerwca odbyło się dwudniowe Forum Wodne, na które Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zaprosił ekspertów i praktyków zarządzania zasobami wodnymi do dialogu na temat najważniejszego dla Polski zasobu naturalnego – wody. Podczas konferencji na Stadionie Narodowym w Warszawie nie zabrakło dyskusji o gospodarce wodnej w Polsce, zapewnieniu Polakom stałego dostępu do wody i zabezpieczeniu ich przed jej nadmiarem.

Krajowe Forum Wodne 2015, zorganizowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej pod honorowym patronatem Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego, poświęcone było strategicznym dla gospodarowania i zarządzania wodami w Polsce dokumentom: aktualizacji Planów gospodarowania wodami (aPGW) oraz Planom Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP). 9 i 10 czerwca Stadion Narodowy był miejscem wymiany poglądów, dyskusji i spotkań przedstawicieli wszystkich grup kształtujących i zainteresowanych polską gospodarkę wodną: administracji rządowej, samorządowej, naukowców, przedstawicieli branż wodnych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Zagadnienia wodne dotyczą wszystkich, choć nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Bez wody nie ma życia – to prawda tak oczywista, że często o tym zapominamy. Dopóki płynie z kranu, jest w rzece, jeziorze na tyle czysta, że można się w niej kąpać i nad nią wypoczywać to nie ma tematu – powiedział minister Maciej Grabowski. Dlatego dziękuję Państwu, że tu przyjechaliście i rozmawiamy o tym jak gospodarować tym coraz rzadszym dobrem aby każdy mieszkaniec naszego kraju miał dostęp do dobrej, zdatnej do picia wody, a każda dziedzina gospodarki mogła mieć jej pod dostatkiem, bez szkody dla środowiska i przyrody. Równie ważna jest odpowiedź na pytanie: Co zrobić aby każdy chciał jak najbardziej oszczędnie i efektywnie z niej korzystać oraz jak zapewnić bezpieczeństwo powodziowe. To właśnie dlatego tak ważne jest strategiczne myślenie o gospodarowaniu wodą- dodał minister.

Zarządzanie zasobami wodnymi w kraju jest szczególnie istotne z punktu widzenia współpracy międzynarodowej. Skuteczne zarządzanie gospodarką wodną i osiągnięcie dobrego stanu wód jest jednym z najważniejszych celów każdego kraju UE. Potwierdza to Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) opracowana przez Radę i Parlament Europejski, która określa osiągniecie dobrego stanu wód jako wspólny cel krajów UE.

Plany gospodarowania wodami oraz Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym są integralną częścią długoterminowej strategii zarządzania zasobami wody w Polsce. Według Prezesa KZGW, Witolda Sumisławskiego nowe myślenie o gospodarce wodnej wymaga strategicznego, przemyślanego i zoptymalizowanego podejścia do zarządzania gospodarką wodną.

– Planowanie w gospodarce wodnej ze swej natury musi dotyczyć wszystkich dziedzin życia i wszystkich sektorów gospodarki. Musimy patrzeć na wodę jak na najważniejsze dobro i niezbędny element naszej egzystencji. Nie ma takiej dziedziny naszego życia, która mogłaby się obejść bez niej. Na szczęście możemy zmienić podejście do gospodarki wodnej i po raz pierwszy planować zarządzanie zasobami wody w nowoczesny i efektywny sposób. – zapewnia Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Witold Sumisławski – Obecnie pracujemy nad planami, które są elementem długoterminowego i strategicznego zarządzanie gospodarką wodną. Wagę takiego podejścia do wody potwierdziły również konsultacje społeczne aPGW i PZPR. Cieszy nas zaangażowanie Polaków i reprezentujących ich instytucji w rozwój gospodarki wodnej i oczywiście zapraszamy do dyskusji merytorycznej i zgłaszania uwag. – dodaje Sumisławski.

Konsultacje projektów aktualizacja Planów gospodarowania wodami i Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym to niezwykle ważny głos społeczny w debacie dotyczącej priorytetowych dla polskiej gospodarki wodnej dokumentów. Każdy może jeszcze wziąć udział w konsultacjach planów – aPGW i PZRP – i dołączyć do tysięcy już zaangażowanych osób. Proces uzgodnień społecznych potrwa do 22 czerwca br. Uwagi do dokumentów można nadal zgłaszać poprzez formularze zamieszczone na stronach www.konsultacjedlawody.pl i www.powodz.gov.pl.

Po zakończeniu konsultacji, wszystkie wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone, a ostateczne wersje obu dokumentów zatwierdzi Rząd RP.
Krajowe Forum Wodne, w odróżnieniu od innych seminariów dla ekspertów, było ukierunkowane na szeroką, angażującą wszystkie grupy społeczne, debatę dotyczącą gospodarki wodnej. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w 2007 roku.

Wydarzenie zostało uświetnione uroczystym wręczeniem Laurów wodnych oraz wieczornym spektaklem teatralnym „Mayday” w reżyserii Krystyny Jandy w Och-Teatrze w Warszawie.

Testa Communications odpowiadała za przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych projektu Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, w ramach których zorganizowała m.in. cykl spotkań i konferencji.

Więcej zdjęć można znaleźć na stronie: http://www.powodz.gov.pl/pl/aktualnosci/402

 

Napisz do nas!

Odpowiemy na każde pytanie!    Pobierz brief