09
czer

Testa Communications wygrała przetarg ogłoszony przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Testa Communications zwyciężyła w przetargu ogłoszonym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) i tym samym będzie realizowała kilkuletnią kampanię promocyjno-informacyjną.

Testa Communications wygrała ogłoszony przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) przetarg na „Działania informacyjno-promocyjne dla projektu – opracowanie II Aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju (APWŚK) i gospodarowania wodami (APGW) na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”.

Przez następne 5 lat Testa Communications będzie realizowała kampanię promocyjno-informacyjną, która obejmuje m.in. działania public relations, organizację ogólnopolskich i lokalnych konferencji, konsultacje społeczne dotyczące II Aktualizacji Planów gospodarowania wodami, realizację filmów promocyjnych oraz wsparcie przy przygotowaniu wkładów merytorycznych i instrukcji  do II Aktualizacji Planów gospodarowania wodami.

Napisz do nas!

Odpowiemy na każde pytanie!    Pobierz brief